Disrupting
the $9 trillion travel industry with Web3 app

Join the travel revolution.

Travel. Share pictures. Inspire others. Receive crypto rewards.

Share

Inspire

Earn

Change the world

Give new life to your photos

Is your phone full of great photos with GPS tags?
Share them with the community. Receive likes. Collect rewards.

Inspire

Inspire others

Help intrepid, curious travellers like yourself discover places they wouldn‘t find on TripAdvisor or Instagram.

Earn

Earn crypto

The use of your photos will be fairly rewarded with crypto, helping you fund your next adventure.

Change the world

Stop over-crowded places

Trending destinations are suffering from overtourism.
Help other travellers to discover lesser-known places and to have a pleasant travel experience.

Interesting places in Earth.Guide

Value of crypto gained by top uploaders

# Earth.tokens
#1
16 222
48 665 USD*
#2
13 957
41 870 USD*
#3
9 504
28 513 USD*
* An estimate of future value. 1 Earth.Token is set to serve as a voucher for 3 dollars. Does not stipulate legal obligation.

We are a part of Web3 revolution. We are building a web that is fairer for all.

Fairness

Web3 and crypto rewards will change how apps engage with their users. Different to networks like Facebook, users are rewarded for content.
We will distribute 50% of our crypto tokens to our users for the quality content they upload.

Decentralization and profit sharing

We are building content for the whole world. But unlike with current travel platforms, our content will be distributed for a small fee to all interested apps around the world.
25% of profit from this will be redistributed to our crypto token holders.

Help us to change the world of travel.

Install here:
Aplikace, která mění, jak lidé objevují svět

Přidej se k cestovatelské revoluci.

Cestuj. Sdílej fotky. Inspiruj ostatní. A dostaň zaplaceno v krypto.

Sdílej

Inspiruj

Vydělej

Změň svět

Dej nový život svým fotkám

Máš telefon plný skvělých fotek s GPSkou? Sdílej je všechny s komunitou a nech si fotky znovu pochválit.

Inspiruj

Inspiruj ostatní

Staň se fotografem, který ostatním pomáhá objevit místa, která by nenalezli na TripAdvisoru nebo Instagramu.

Vydělej

Vydělej peníze na cestování

Použití tvých fotografií bude férově odměněno kryptoměnou.Takto si můžeš vydělat peníze na svá nová dobrodružství.

Změň svět

Stop přeplněným místům

Populární destinace trpí přílišným množstvím turistů. Pomoz ostatním cestovatelům nalézt méně známá místa a mít krásné zážitky.

Zajímavá místa v Earth.Guide

Hodnota získaného krypta největších přispěvatelů

# tokenů
#1
16 222
48 665 USD*
#2
13 957
41 870 USD*
#3
9 504
28 513 USD*
* odhad, který není právně závazný, jen to plánujeme a za nic neručíme

Jsme součástí Web3 fairové revoluce

Férovost

Web3 a krypto mění, jak aplikace přistupují k uživatelům. Na rozdíl od platforem jako Facebook, jim platí za obsah. My rozdáme 50% tokenů uživatelům za kvalitní obsah.

Decentralizace a sdílení zisku

Postupně budujeme obsah pro celý svět. Ale na rozdíl od stávajících travel platforem, tento obsah budeme poskytovat za malý poplatek všem apkám na světě, které o něj budou mít zájem. 25% takto vytvořeného zisku přerozdělíme zpět  držitelům tokenů.

Pomoz nám změnit svět cestování

Instaluj zde: